Księga znaku

Projekt księgi znaku jest przekazywany jako uzupełnienie dla zakupionego logo ze strony gotowelogo.pl. Informacje zawarte w księdze znaku, mają na celu ułatwienie posługiwania się znakiem, w celu utrzymania czytelności znaku i spójności materiałów identyfikacji wizualnej. Stosując zalecenia opisane w dokumencie, mamy możliwość prawidłowego prezentowania logo na poszczególnych nanośnikach, unikając np. rozciągania, niepoprawnego skalowania lub łączenia z „nieczytelnymi” kolorami.

Zacznij od logo

Przeglądaj gotowe projekty logo, dopasuj kryteria wyszukiwania i wybieraj wygodnie spośród dużej bazy projektów. Po wybraniu podaj nazwę firmy i skorzystaj z darmowego dostosowania projektu pod względem zmiany kolorów i kroju pisma.

Przeglądaj projekty

Zakres Księgi Znaku

  • Wersja podstawowa
  • Pole ochronne
  • Wielkość minimalna
  • Typografia
  • Kolorystyka podstawowa
  • Znak w skali szarości
  • Znak achromatyczny
  • Dozwolone tła
  • Niedozwolone stosowanie
Księga znaku - Spis treści

Spis treści

Indeks stron dostarczanej przez nas księgi znaków, ułatwiający poruszanie się po dokumencie.

Księga znaku - Wersja podstawowa

Wersja podstawowa

Księga znaku jest zbiorem informacji określającym sposób wykorzystania znaku w druku oraz w wersjach cyfrowych. W sytuacji braku jednoznacznych wskazówek w zakresie wykorzystania znaku, za priorytet należy przyjąć czytelność znaku oraz spójność kolorystyczną.

Księga znaku - Pole ochronne

Pole ochronne

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, w której obrębie nie mogą znajdować się żadne elementy tekstowe oraz graficzne, które mogłyby naruszać czytelność logo. Termin ten określa również minimalny odstęp znaku od krawędzi nośnika. Aby odbiór wizualny znaku był prawidłowy, zakazane jest naruszenie pola ochronnego, poza wyjątkiem, gdy koniecznym staje się umieszczenie logo na powierzchni nośnika, o formacie niepozwalającym na zachowanie czytelności znaku.

Księga znaku - Wielkość minimalna

Wielkość minimalna

Zaprezentowane minimalne wielkości przedstawiania znaku w formie elektronicznej oraz druku, ustalono na podstawie czytelności znaku, w związku z tym nie powinno się ich przekraczać. Określona w księdze znaku minimalna wielkość znaku stanowi o jego czytelności w różnych technikach reprodukcji. W sytuacji, gdy konieczne jest użycie logotypu mniejszego niż zalecany, zalecane jest wykonanie prób. Wszelkie zmiany proporcji logo są niedopuszczalne przy jego skalowaniu.

Księga znaku - Typografia

Typografia

W logotypie zastosowany krój pisma odpowiedni dla projektu logo.Nie należy tworzyć modyfikacji znaku. Zawsze należy używać przygotowanej wersji elektronicznej (pliki w formatach AI, EPS, PDF, JPG).

Księga znaku - Kolorystyka podstawowa

Kolorystyka podstawowa

Kolorystyka znaku ma zasadniczy wpływ na sposób postrzegania marki, jak również na kształtowanie jej tożsamości. Mając na uwadze ten fakt, zalecane jest prezentowanie znaku w ustalonej wersji podstawowej na białym tle. Powyżej przedstawiono opis kolorów w najczęściej stosowanych standardach. W przypadku konieczności skorzystania z innego standardu należy posługiwać się kolorem Pantone. Ewentualne rozbarwienia palety podstawowej zostały rozjaśnione tintą co 10%, jednak stanowią one jedynie uzupełnienie palety podstawowej.

Księga znaku - Znak w skali szarości / Znak achromatyczny

Znak w skali szarości / Znak achromatyczny

Znak powinien być prezentowany na białym tle, z użyciem kolorów podstawowych Skala szarości znaku dopuszczalna jest jedynie w sytuacjach ograniczenia ilości kolorów druku np. w czarno-białych ogłoszeniach prasowych. Wersja achromatyczna znaku ma zastosowanie w różnych specjalnych technikach reprodukcji, w których niemożliwe jest zastosowanie podstawowej wersji znaku, tint ani znaku w skali szarości np. haft, grawer, suchy tłok.

Księga znaku - Dozwolone tła

Dozwolone tła

Znak funkcjonuje poprawnie na różnych wariantach kolorystycznych tła. Zastosowanie danego wariantu jest uzależnione od technologii druku, rodzaju nośnika, na jakim występuje oraz kreacji graficznej. W celu zachowania zarówno spójnego, jak i profesjonalnego wizerunku, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad kolorystycznych. Dopuszczalne jest użycie znaku bez apli ochronnej jedynie w sytuacji, gdy tła nie zaburzają czytelności znaku.

Księga znaku - Niedozwolone tła

Niedozwolone tła

Niedopuszczalne jest stosowanie znaku na tle, które zmniejsza czytelność znaku. Nie należy dodawać cienia ani innych efektów pod logo. Niedozwolone jest stosowanie znaku na tłach w kolorach o niewielkiej różnicy względem kolorów występujących w logo oraz wzorzystych, na których jest ono nieczytelne.

Księga znaku - Niedozwolone deformacje

Niedozwolone deformacje

Odpowiednia czytelność jest kluczowa dla rozpoznawalności znaku, dlatego należy zachować szczególną staranność, by zapewnić poprawne odwzorowanie znaku. Nie dopuszcza się ingerowania w kształt i proporcje znaku. Zabrania się również zmiany położenia elementów znaku względem siebie.