FAQ

Czy w cenie zakupionego logo otrzymam zmiany w logo?

Tak, możesz po zakupie logo podać sugestie dotyczące zmian w projekcie logo. Zmiany w zakresie 2 godzin pracy są wliczone w cenę logo. Zmiany mogą dotyczyć zmiany kolorystyki napisu (logotypu), zmianę odległości sygnetu (element graficzny) względem logotypu (napisu), zmianę kolorystyki w sygnecie, zmiany kroju pisma (w obrębie kroi pisma posiadanych przez Wykonawcę). Można dokonać 2 serii zmian o łącznym czasie pracy nie dłuższym niż 2 godziny, pierwszą serią zmian jest informacja podana podczas zakupu projektu.

Co dokładnie oznaczają zmiany do projektu logo?

Za zmiany rozumie się zarówno wpisanie podanej przez Kupującego docelowej nazwy (w miejsce szablonowego wypełnienia, np. tekstem :Gotowe Logo”), jak i każdą niewielką modyfikację graficzną. W ramach zmian można dokonać: zmiany wielkości liter, zmiany kroju pisma (fontu), zmiany koloru tekstu, ustawienie sygnetu (elementu graficznego) w innym położeniu względem logotypu (napisu). Za zmiany nie uznaje się wykonanie nowych propozycji odbiegających od pierwotnego projektu, w szczególności: zmiany sygnetu/ikony/obrazka, wielokrotne zmiany koloru lub przerobienie znaku graficznego (np. wydłużanie, dodawanie i odejmowanie elementów).

Co należy podać po zakupieniu projektu logo?

Po zakupieniu projektu logo powinniśmy podać nazwę, jaka znajdzie się w logotypie (część tekstowa). Nazwa może się składać z przewidzianej ilości słów lub mniejszej bądź większej ilości słów. W przypadku jak chcemy zmienić kolorystykę logo powinniśmy również podać kolor jaki chcemy otrzymać w projekcie. Możemy podać konkretne kolory z palety CMYK lub określić ogólnikowo (np. jasna zieleń).

Księga Znaku gratis

Czy wraz z logo otrzymam Księgę Znaku?

Tak, wraz z logo zostanie przygotowana Księga Znaku składająca się z informacji na temat logo. Wzór i zakres Księgi Znaku został przedstawiony na stronie https://www.gotowelogo.pl/ksiegaznaku

Czy Księga Znaku zawiera niezbędne informacje na temat logo?

Tak, Księga Znaku zawiera niezbędne informacje dotyczące projektu. Informacje na temat: budowy, kolorystyki, wariantów przedstawienia (podstawowy, achromatyczny, monochromatyczny, inwersja), tła zalecanego, tła niezalecanego, niepoprawnego skalowania.

Kompletne Pliki

Czy otrzymam pliki do użytku logo na stronie internetowej?

Tak, w zestawie plików będą formaty pozwalające wykorzystać logo dla potrzeb strony internetowej.

Czy otrzymam pliki do użytku logo w materiałach do druku?

Tak, w zestawie plików będą formaty pozwalające wykorzystać logo w materiałach drukowanych.

Czy zakupione logo otrzymam w plikach wektorowych i bitmapowych?

Tak, zakupione logo po ostatecznym zatwierdzeniu zostanie zapisane do formatów wektorowych i bitmapowych. Rozszerzenia, jakie otrzymasz to PDF, AI, JPG, EPS, PNG.

Czy otrzymam logo z informacją na temat kolorystyki CMYK oraz RGB?

Tak, opisane zostaną kolory zastosowane w logo z rozróżnieniem na kolorystykę CMYK i RGB.

Cena

Czy ceny logo podane na stronie sklepu to cena całkowita?

Tak, cena podana obok projektu logo tyczy się przedstawionego projektu oraz pracy związanej ze wstawieniem nazwy (nazwy firmy/produktu) oraz ewentualnej zmiany w przewidzianym czasie do 2 godzin.

Prawa autorskie i majątkowe

Czy otrzymam dokument z informacją na temat przeniesienia praw majątkowych?

Tak, otrzymasz list tradycyjny z podpisaną przez nas umową. Wysyłka będzie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od zapisania i wysłania projektu z podaną nazwą oraz po ewentualnych zmianach. Prawa majątkowe do projektu są przenoszone po zakończeniu prac nad projektem.

Czy mogę użyć logo dla dwóch firm/produktów?

Nie. Każde logo może być użyte dla jednej firmy/usługi.

Czy można skopiować projekt logo?

Nie. Wykonawca nie zgadza się na kopiowanie projektów oraz nie zgadza się na częściowe powielanie pomysłów (projektowania logo z podobnym pomysłem/rozwiązaniem graficznym).

Czy mogę sprzedawać logo w zwielokrotnionej ilości?

Nie, projekt logo można zakupić dla użytku w obrębie jednej firmy. Nie ma możliwości odsprzedawania logo w zwielokrotnionej ilości lub udostępniania do pobrania za darmo.

Czy wraz z logo otrzymuję kroje pisma (fonty, czcionki)?

Nie, kroje pisma (fonty, czcionki) nie są przekazywane wraz z projektem logo. W przypadku chęci posiadania licencji kroju pisma użytego w logo można skontaktować się z Wykonawcą w celu pozyskania informacji jak nabyć daną licencję kroju pisma.

Czy może wystąpić podobieństwo innych realizacji z projektami przedstawionymi w serwisie?

Tak, może wystąpić podobieństwo innych realizacji. Wykonawca podczas projektowania nie ma wpływu na inne powstające w tym samym czasie realizacje osób trzecich oraz projekty powstałe przed realizacją Wykonawcy. Wykonawca nie ma również wpływu na działania polegające na kopiowaniu pomysłów przez osoby trzecie.

Zwroty

Czy mogę zwrócić zakupiony projekt logo?

Nie, zakupione logo nie podlega zwrotowi, gdyż zawiera w swojej cenie również usługę dostosowania projektu oraz przygotowania Księgi Znaku. Są to prace wykonywane na indywidualne zamówienie.

Czas realizacji

Czy otrzymam pliki po zmianach w czasie 1 dnia?

Tak, przewidywany czas realizacji zmian opisanych podczas zakupu to zaledwie 1 dzień roboczy. W przypadku akceptacji i braku kolejnych zmian gotowe pliki (wiele formatów i wersji) oraz kompletna Księga Znaku są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Całość zaledwie w 2 dni robocze! W wyjątkowych sytuacjach czas może być skrócony do 1 dnia (prosimy o kontakt).